Herbalist Recep Dağıstanlı , Kanserin Tedavisi
Hicbir Başarı insan sağlığından Daha Değerli Değildir

İbn-i Sina

Kategori : Herbalist
Paylaşmak : 343
09:40 14-02-2017

İbn-i Sina

İbn-i Sina hakkında bir filim yapmışlar aslında bu konuyu sadece işlemek istedim ne kadar acıdır ki filmi yapması gereken bizler iken yapan bir farklı kültürden.

Ve öyle filim çekmişler ki bilmesem o kadar yıl ilmini takip etmesem beni de kandıracaklar. 

Denir ki;

Tıbbı HİPOCRAT yarattı

EL RAZİ geliştirdi.

İBN-İ SİNA son noktayı koydu.

Aslında bravo

Hadi ben biliyorum;

Ya bilmeyen yeni nesil;

Yeni gençlik;

İşte bizlere yapılan en büyük ayıp.

Kızmamak lazım aslında Türkiye’de anlatılmayan âlim ne zannediyoruz ki ne olsun.

Kendi ülkemizde okullarda tam anlatılmayan âlimimiz Avrupa’da Amerika’da ders kitaplarında ne üzüntüdür ki gerçek

Aşağıda filim ilgili bazı eleştiriler yapılmış bende onlardan bazılarını yayınlamak istedim

Eğer ki o siteye girer kordan bu yazıların aslında görebilirler

Hekim İbn-i Sina – The Physician 2013 filim bu yani ne desek doğru değil takdir. 

Yüce Türk milletinindir.

Aslında yazıklar olsun bize ki daha tarihimize sahip çıkamadık.

Bu tabi ki 15 yıllık bir mevzu değil 70 yıllık mevzu bilerek ve isteyerek yapılan yanlışlar tarihi unutmamıza ve istedikleri tarihi öğretme zorunluluğu oldu. 

Geriye döndüğümüzde nasıl planlı olarak tarihimiz saptırılmış yakında yavaş yavaş arşivler ortaya çıktıkça açıklanmaktadır. 

Alıntıdır.

Film Eleştirisi Yayin Tarihi 8 Mayıs, 2014 Kategori KÜLTÜREL“Hekim ( the physician )”

Film Eleştirisi ABD’li Yahudi kökenli romancı Noah Gordon’un eseri “the physician” Türkçe adı ile “Hekim” film yapılmış.

Bu eser Avrupa’da büyük ilgi görür iken, ABD’de önemsenmemiş.

Romanı okumadım.

Filmi izledim.

Şaşırdım kaldım!

Acaba tarihimizi biz mi yanlış biliyoruz diye yeniden bilgilerimi tazeledim! Film;

“Rob Cole” adında bir İngiliz gencinin, tıp ilminin öncülerinden İbn-i Sina’nın yanında hekimliği öğrenmesi üzerine kurulmuş.

Film güzel çevrilmiş.

Ancak konusunun tarihi gerçekler ile alakası yok!

Filmi izledikten sonra acaba filmin başında “bu film bir kurgudan ibarettir” diye bir uyarının varlığını aradım.

Böyle bir uyarı da yoktu!

Madem böyle bir uyarı yoktur. O halde bizde olması veya olmaması gerekenleri yazalım:

1- İbn-i Sina Acem değil, Türk’tür.

2- İbn-i Sina intihar etmemiştir. 57 yaşında Isfahan’da değil Hemedan kentinde vefat etmiştir.

3- İbn-i Sina Selçuklular döneminde yaşamamıştır.

4- Selçuklu Türkleri barbar ve uygarlık düşmanı olarak gösterilmiştir.

Bu tarihi aldatmacanın ta kendisidir.

Zira Dünya’da ilk üniversiteyi “Nizamiye Medreseleri” adı ile kuran Selçuklulardır.

5- Selçuklu Türklerini Yahudi düşmanı ve soy kırımcı olarak göstermişlerdir.

Bu durum ise tarihi inkar etmektir.

Eğer bugün Yahudiler tarih sahnesinden silinmediyse bunda en büyük pay Türklerindir.

Hazar Türk Devleti’nin ve Osmanlı’nın Yahudilere yaptığı iyilikleri inkar etmek mümkün mü?

6- Yahudilerin; barışçı, bilim ve uygarlık önderleri olarak gösterilmesini roman yazarının Yahudi olmasından dolayı kendi soyunu övmesini anlayışla karşılayabiliriz.

7- Filmin kahramanı Rob Cole’un, İbn-i Sina’ya hocalık yapacak konuma gelmesi de gülünç bir durumdur.

8- Avrupa’da İbni Sina öğretisi 11.y.y’da değil, Haçlı Seferlerinden sonra 12.y.y’da başlamıştır.

9- İbni Sina sanki bütün bilgisini Yunan filozoflarından kazanmış gibi bir algı oluşturulmaktadır.

İbn-i Sina’nın hocası El Biruni’dir. İbn-i Sina Yunan filozoflarının eserlerinin çevirisini yapmış ve tanıtmıştır.

Avrupa, Yunanlı filozofları İbn-i Sina sayesinde öğrenmiştir.

Hatta İmam Gazali, İbn-i Sina’yı bu çevirilerinden dolayı eleştirmiştir.Sözün özü:

Bu filmi eleştirmemin nedeni tarih bilinci olmayan Türk gençlerini yanlış yönlendirecek endişesidir.

Neden Kültür Bakanlığımız bu film ile ilgili hem roman yazarına, hem de film yapımcısına uyarıda bulunmuyor ve ülkemizde kamuyu aydınlatıcı açıklamalar yapmıyor? 

İBN-İ SİNA

Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde ( Özbekistan ) Hicri 370 ( M.S 980 ) yılında dünyaya gelmiş ve

Hamedan şehrinde ( İran ) 427 Hicri ( Miladi 1037 ) tarihinde vefat etmiştir.

Tıp ve Felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır.

Batılılarca, Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve “Büyük Üstad” ismi ile tanınır.

Tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen

El-Kanun fi’t-Tıb ( Tıbbın Kanunu ) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.

Fars veya Türk bilim adamıdır.

İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı.

Değişik konular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı.

 

Elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir.

Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan

Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıb’dır (Tıbbın Kanunu).

Bu ikincisi ortaçağ üniversitelerinde okutulmuştur.

Hatta bu eser Montpellier ve Louvain’de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur.

Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina’nın oğlu olan İbn-i Sina ( Batı’da Avicenna adıyla tanınır ), babasından, ünlü bilgin Natili’den ve İsmail Zahit’ten ders aldı.

Geometri ( özellikle Öklid geometrisi ), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yaptı.

Farabi’nin el-İbane’s aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince ( 997 ) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu.

Babası ölünce, Cür-can’da Şirazlı Ebu Muhammed’ten destek gördü ( Tıp Kanunu’nu Cürcan’da yazdı ).

Çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının ve Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir.

Her zaman olduğu gibi Hollywood Üstüne düşen vazifeyi yapmış.

Cerrahi yöntemler İbni Sina tarafından bulunmadı gibi sahtekar ve cürretsiz bir fikri ortaya atmış.

Ayrıca Selçuklu imparatorluğu İbni Sina’nın yaşadığı yıllarda şehri almamış 1051 yılında şehri almışlardır.

İbni Sina’nın hayatını okuyunca gerçek bir cerrah olduğunu, ayrıca Tıp ve cerrahi dalları bir birinden ayırdığını günümüzde bile İbni Sina’nın bulmuş olduğu bir çok aletin hala cerrahide kullanıldığı açık kaynaklarda yazmaktadır ve ingiliz asıllı bir öğrencisi olduğu hiç bir kaynakta yer almamaktadır.

Çok güzel siyonist, yahudi ve İngilizleri yine onurlandıran müslümanları sahtekar devletini milletini satan Türkleri barbar gösteren Tarihi ve gerçekleri yansıtmayan bir filim.

Bu tarz filmler gerçeğe uygun olarak yapılmalıdır.

Tarihsel gerçekleri yansıtmadığı için verdiğim puan 0.

Bu arada Mimar Sinan gibi dini mübin bir insana hristiyan diyerek iftira atanlara cevaben siz onun kadar islama hizmet etmeyi bırakın onun eriştiği mertebede bence tırnağı bile olamazsınız.

Mesaj Bırakın .
size çağrı etmemiz için telefon numaranızı yazın
Ad Soyad
Email
Telefon
hastalık hakkında