Herbalist Recep Dağıstanlı , Kanserin Tedavisi
Hicbir Başarı insan sağlığından Daha Değerli Değildir

Hava kirliliği

Kategori : Faydalı bilgiler
Paylaşmak : 381
22:04 07-12-2016

Hava kirliliği

Hava kirliliği

Hava kirliliği en çok yoksulları vuracak.

En korunmasızlar ise çocuklar ve yaşlılar. 

Üstelik bu insanlar, ortaya çıkacak sağlık sorunları ile mücadele edebilecek sağlık altyapısının en zayıf olduğu bölgelerde ve ülkelerde yaşıyorlar. 

En ağır darbeyi gelişmekte olan ülkeler alacak. Şimdiye kadar dengelemeye çalıştığımız sağlık eşitsizlikleri daha da derinleşebilir” diyor. 

Hekimler sağlıkla ilgili bir soruna tanı koyar ve ardından tedavi için bir reçete yazar. 

Tam da bu yaklaşımla baktığımızda, günümüzde tanık olduğumuz tüm korkutucu istatistik, tahminler ve etkilere rağmen iyimser olmak için nedenimiz var. 

İklim değişikliğinde hastalığın nedeni çok açık: 

Fosil yakıt tüketmek ve atmosfere sera gazı salmak. Hastalığın tedavisi de en az nedeni kadar açık: 

Kirletici yakıtlarda vazgeçip yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek.

Bundan daha da cesaretlendirici olan, iklim değişikliği mücadelesinde atacağımız adımların halk sağlığı üzerinde derhal olumlu etkileri olacak olması. 

Durum, Türkiye için de farklı değil. Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan Kara Rapora göre partikül madde (PM10) yoğunluğuna baktığımızda, 

2015 yılında 81 ilimizin 80’inde Dünya Sağlık Örgütü rehber değerinin üzerinde yoğun bir hava kirliliği yaşandı. 

Dr. Neira “Ne acıdır ki, bunlardan en çok etkilenen ve etkilenecek olanlar iklim değişikliğine en az etki etmiş ve fosil yakıt tüketiminden en az yarar elde etmiş çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli korunmasız nüfus olacak. 

Hava kirliliğinin büyük kentler başta olmak üzere 2016 yılında artarak sürdüğü de biliniyor. 

Çevre ve Sağlık Birliği’nin ( HEAL ) hazırladığı rapora göre, 

Türkiye’de kömürlü termik santrallardan kaynaklanan yerel hava kirliliğinin yılda yaklaşık 3 bin erken ölüme yol açtığı; 

Kömür yakmanın sağlık maliyetinin ise ( hastalanmalar, tedavi/ilaç masrafları vb.) yılda 2.9 - 3.6 milyar Avro arasında değiştiği tahmin ediliyor. 

Yani iklim değişikliği ile mücadele etmek, sera gazı emisyonlarımızı azaltmak; 

Ciğerlerimizi kirleten puslu havayı temizlemek anlamına da geliyor.

 

Fosil yakıtlardan vazgeçmek, Tam da bu nedenle, iklim değişikliğinin kaçınılabilecek etkilerini ve temiz enerjinin olası yan yararlarını da göz önünde bulunduran 

Lancet Komisyonu, 

İklim değişikliği mücadelesi 21. yüzyılın en önemli küresel sağlık fırsatı olabilir 

Lancet Geri Sayım, iklim etkisinin azaltılmasının sağlık açısından sayısallaştırılması ve paylaşılmasında önemli bir ilk adımdır. 

Bu bilgiye sahip politikacıların sayısı gün geçtikçe artıyor ve bu politikacılar 

İklim değişikliğinin halk sağlığı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu tanımakla kalmayıp, 

Temiz enerji çözümlerinin hastalarımız ve kırılgan topluluklara derhal yarar sağlayacağını da kabul ediyor. 

Fosil yakıtlardan vazgeçmek için hızla harekete geçtiğimiz takdirde, bunun iklim değişikliğini geri çevirmedeki yararı çok önemli olacak, ancak on yıllar boyunca bu hissedilmeyecektir. 

Ama hemen sağlığı iyileştirmeye ve hayatları kurtarmaya başlayacağız.

 

RAŞİT TÜKEL Prof. Dr., Türk Tabipleri Birliği Başkanı HALUK Ç. ÇALIŞIR Doç. Dr., Türk Toraks Derneği, Hava Kirliliği Grubu Eşbaşkanı

Mesaj Bırakın .
size çağrı etmemiz için telefon numaranızı yazın
Ad Soyad
Email
Telefon
hastalık hakkında