Herbalist Rəcəb Dağıstanlı, Xərçəngin Müalicəsi
Heç bir müvəffəqiyyət insan sağlamlığından daha qiymətli deyil.

Bitki vasitələri

Kateqoriya : Bitkilərlə müalicə
Paylaş : 488
22:42 03-02-2017

Bitki vasitələri

Əsrlər boyu əcdadlarımız faydalı otlarla cürbəcür xəstəlikləri adi soyuqdəymədən tutmuş xərçəngə qədər  müvəffəqiyyətlə müalicə etmişlər.  

Tibbin inkişaf  yolu  uzun və əzablı yoldur.

Bu gərgin işlər sayəsində məlum olmuşdur  ki ,bitki və onlardan hazırlanmış dərman preparatları bir çox xəstəliyin müalicəsində sintetik dərman pereparatlarindan daha üstündür.

Bitki vasitələri ilə müalicə zamanı  demək olar ki, kənar effektlər yoxdur.

Lakin, istənilən nəticəni almaq üçün:

Orqanizmdə gedən bütün prosesləri həkim nəzarətində saxlamaq,

Həkimin soylədiyi labarator müayinələrdən keçmək,

Bitkilərdən və bitki tərkibli məhsullardan mütəxəsislərin məsləhəti ilə düzgün şəkildə istifadə etmək lazımdır.

Bitkilərin kimyəvi tərkibi aşağıdakı amillərdən asılıdır:

Bitkinin növündən və sortundan,

Yetişmə dərəcəsindən

Yığılma müddətindən,

Torpaq  şəraitindən,

 İqlim şəraitindən,

Emalından,

Saxlanılma üsullarından və müddətindən .

Müasir dövrdə bitkilərin  keyfiyyətinə ekoloji amillər də təsir göstərir.

Odur ki, bu məhsullardan istifadə edərkən onların hansı sahələrdən toplanmasına və hansı şəraitdə qurudulub istifadəyə hazırlanmasına böyuk diqqət yetirilməlidir.

Biz bitkilərin tərkibinin pozulmaması üçün onları ekaloji təmiz mühittən toplayırıq.

Xüsusi labaratoriyalarımızda mütəxəssislərin nəzarəti altinda istifadəyə hazır şəklə gətiririk.

Odur ki , bu bitkilərdən hazırladıöımız müalicəvi məhsullar keyfiyyətli və təsirlidir.

Hazırladığımız bitki tərkibli təbii məhsullar kimyəvi dərmanlarla birlikdə istifadə olunduqda belə heç bir reaksiya vermir.

Orqanizmdə heç bir əks təsir göstərmir.

Eyni zamanda müalicəyə aldığımız hər bir xəstənin labarator nəticələrinə əsasən ona xüsusi olaraq məhsullar hazırlayırıq. 

Hazırladıgımız bitki tozları, yağlar və s. tam keyfiyətli və zəmanətlidir.

Mesaj Bırakın .
sizə zəng etməyimiz üçün telefon nömrənizi yazın
Ad Soyad
Email
Telefon
xəstəlik haqqında